הביקורת והבקרה העסקיים – למה הדבר קריטי עבור חברה מצליחה ?

תהליך אשר מתחיל באמירה שיפוטית בדר”כ אשר נאמרת או נכתבת ע”י אדם או גוף מסויים ואשר אחראי בין אם ע”י כך שהוסמך או ע”י כך שנטל לעצמו את הזכות לנתח מצב מסוים אשר בו נאמרים דברים שונים אודות אדם מסוים או צורת התנהגות מסוימת ואשר באה לפרש או במיקרים מסויימים גם לסתור מעשים מסוימים.

ישנם פעמים שבהם ביקורת הינה נחשבת לביקורת חיובית וישנם פעמים שבהם הביקורת הינה שלילית ואולם ביקורת היא עדין ביקורת ואין בהכרח כי היא נאמרת לצורך מטרה מסוימת, לעיתים ביקורת נאמרת אך ורק מתוקף צורך מסוים של המבקר לאמר דברים מסוימים מבלי שדבריו אמורים לשנות משהו מסוים אלא רק מתוך הצורך לאמר משהו.

ביקורת שנאמרת בין אם בפניו של אדם ובין אם לא בפניו של אדם אמורה בסופו של דבר לתאר את הדברים מנקודת השקפה וראיה מסוימים וכמובן שיכולות להיות מספר רב של גרסאות לאותה ביקורת ממש.

בדר”כ מקובל כי ביקורת הינה ממקום של רצון לתקן מעשה או התנהגות או פשוט תאור מצב מסוים.

באופן ישיר ניתן לאמר כי ביקורת חיובית הינה תיאור מסוים של דברים או מעשים ע”י גורם אשר באופן אובייקטיבי ככל שניתן מבצע תהליך של התבוננות מן הצד בהתחלה ולאחר מכן תוך כדי חדירה פנימה אל הנושא כאשר למעשה ניתנת תיאוריה מסוימת לגבי כיצד נראים הדברים מן הצד אולם מתארים את הדברים באור חיובי.

מקובל באופן כללי כי ביקורת אינה יכולה לבוא לידי ביטוי ממקום פנימי או מתוך האירגון המבוקר בעצמו וכי על כותב הביקורת להיות אובייקטיבי ככל האפשר על מנת שדבריו לא ישאו גוון משוחד ומוטה לצד כזה או אחר ולכן שימוש מושכל במילים מצוחצחות הינו מקובל ואף שיגרתי כאשר נכתבת ביקורת.

במידה והביקורת הינה טובה אזי לא ירשמו הדברים באור חיובי מידי ובמידה והביקורת הינה רעה אזי ירשמו הדברים בצורה נעימה ועניינית עם כמה שפחות שימוש במילים קשות אשר עלולות להסית את העניין מהביקורת העניינית הנדרשת במקרים הללו.

הביקורת הנאמרת והמושמעת, בתחומים העסקיים למעשה כוללים תהליך של בדיקה והערכה לגבי התנהלות ויעילות ולמעשה באה לשרטט תהליכים עסקיים או תפעוליים על מנת לבדוק באם הם מתנהלים באופן מיטבי וראוי על פי אמות מידה ספציפיות היכולות להביא סטנדרטים ותפיסות ניהוליות מסוימות או דרכי חשיבה שונים ומחוץ לקופסה ואולם חשוב לזכור כי הדברים בסופו של דבר לא יכולים להיות אובייקטיבים לחלוטין.

מאחר וכל אחד שרושם ביקורת מצויד בידע מסוים ובמטען מסוים של ניסיון והבנה וחוות דעתו בין אם היא חיובית, בין אם היא אובייקטיבית ובין אם היא שלילית, מגיעה היא ממקום של הבנה מסוימת וניסיון מסוים וגם אם בביקורת מסוימת ישנם תיאורים של מקרים ותהליכים מסוימים שהרי בסופו של דבר, המבקר יביע את דעתו גם אם נרשמים הדברים בצורה שטוחה או ללא פרשנות, תמיד זו תהיה סקירה של הדברים לראייתו ולא אחרת.

במידה ונרשמת ביקורת אודות חברה מסוימת, דרך התנהלותה, המתודולוגיה שלה, התהליכים אשר באים לידי ביטוי בה, בסופו של דבר לפחות בהיבט העסקי מגיעה הביקורת ממקום של השוואתיות לתהליכים מובנים אחרים שאותם המבקר או רושם הביקורת מכיר וחווה הוא גם בעברו וגם אם התייעץ לגבי נושאים שהוא לא ממש מבין בהם לעומק.

חברה מצליחה יודעת כחלק מתהליך ניהולי נכון, לייצר ביקורות מעת לעת ועל מנת שיהפכו לחברה טובה יותר וזו מטרת הביקורת במקרים הללו.

הביקורת שנאמרת או נרשמת על אנשים הינה משמעותית ועוצמתית מאחר ולאדם אשר מותחים עליו ביקורת ניתנת הזדמנות לראות או לקרוא דברים שנאמרים או נרשמים עליו ממקור שהוא לא עצמו ונשאלת במקרים הללו השאלה האם יש לו יכולת להכיל את הביקורת ואת הדברים שנאמרים בין אם כוונת המבקר היא חיובית או שלילית ובין אם יודע אותו אדם להתייחס לדברים בצורה חיובית או שמה שלילית.

אמירת ביקורת ברוב המקרים כשמדובר בבני אדם מתפרשת כשלילית למעט אם אדם מסוים מבקש או יוזם הוא בעצמו קבלת ביקורת וישנן מספר דוגמאות בין אם מרגיש אותו אדם כי הוא אינו יודע להחליט לגבי דבר מה בהתנהגותו ואזי מבקש הוא מחבר טוב או אחד שסומך הוא על דבריו להגיד את דעתו אודות הנושא.

ואז נאמרים דברי הביקורת ולפי בקשתו ואז הינו קשוב הרבה יותר לשמוע את הדברים ולהפנים אותם בין אם נוח לו לשמוע אותם ובין אם לא.

ישנה ביקורת הנאמרת בנועם וישנה ביקורת המותחת בצורה אשר יכולה להתפרש כהאשמה.

יכולתו של האדם לשמוע ולהכיל ביקורת הינה בהחלט שנויה במחלוקת ולא נחשבת לקלה כלל.

אדם בדר”כ יכול להכיל ביקורת רק במידה והוא בעל בטחון עצמי רב בעצמו, מכיר בערך עצמו ומבין באופן מודע כי הדברים שנאמרים הינם מנקודת הראיה של המבקר אשר סביר להניח כי אינו שמבין לעומקם של דברים ולעומקו של אדם גם אם הדברים שנאמרים הינם נכונים ומדויקים, בין אם הביקורת נאמרת ממקום אובייקטיבי או ממקום של אינטרס ועניין.

אדם יכול להעיד על עצמו כי הוא יודע לקבל ביקורת ואולם כאשר הביקורת מציגה אותו באופן שלילי שהרי ברור ומובן כי הדבר לא קל עבורו ועלול הוא לקבל את הדברים באופן שונה ממה שהוא מתאר לעצמו.

הביקורת יכולה להיות עבור אנשים מסוימים כלי לניגוח והכל תלוי במשמעות הדברים ותלויה לחלוטין בסיטואציה שבה הדברים נאמרים וע”י מי וכמה אינטרס יש למבקר וכמובן גם למבוקר.

still here