Page Cover

ההבדל בין טקטיקה לאסטרטגיה

בעסקים, התוכנית הגדולה היא זו שאמורה לקבוע את הדרך אל המטרה. כאשר היעד ברור והתמונה צלולה, ניתן לתכנן את הדברים לאורך זמן ואל מול יכולת של שינויים דינמיים אשר לוקחים בחשבון כי חייבת להיות תוכנית חלופית לכל דבר אשר יכול להשתבש או לא לעבוד כמו שצריך.

זוהי האסטרטגיה – יכולת ראיית הדברים מלמעלה.

הטקטיקה לעומת זאת נותנת מענה מהיר לכל מיני דברים שצצים ולעיתים המענה יכול להיות מצוין, אבל הוא לא חלק מתוכנית האב ולכן בחברות אשר עובדות באופן טקטי בלבד, בדרך כלל אין תוכנית אב מסודרת והתהליכים הינם אוסף של טקטיקות אולם ללא קוו מחבר ביניהם.

מערכות מידע, שליטה ובקרה אשר מחברות בין כל אגפי החברה מהווים למעשה תשתית אסטרטגית לכל חברה כי משם ניתן לראות את התמונה הגדולה באופן ברור ונכון יותר.

still here