Page Cover

ניהול מערכות מידע מה מתאים לך?

מערכת מידע או תוכנה לניהול העסק הוא כלי עבודה לכל דבר וענין ומכיוון שכך חשוב מאד לדעת להשתמש בצורה נכונה ויעילה בכלי העבודה הזה.
מערכת ניהול יעילה וטובה הינה מערכת שתאפשר למנהלים לראות נתונים קריטיים בזמן אמת אשר יאפשרו קבלת החלטות חשובות תוך כדי התרחשות.
מערכת מידע אמורה לתת פתרון עסקי שלם בכדי לענות על צרכי הליבה של העסקי או החברה כולל כלים לניהול תהליכים פיננסיים, תהליכי מכירות ורכש, ניהול מלאי, תהליכי ייצור ותכנון חומרים  וניהול קשרי לקוחות הזדמנויות מכירה ושירות. בקיצור מערכת חוצת חברה.
מערכת מידע אמורה להיות קלה לשימוש ולתחזוקה, המאפשרת למשתמשים לקבל מידע מדויק בכל זמן שירצו – ומאפשר קבלת החלטות נבונות ומהירות המבוססות על נתוני זמן אמת.
מערכת מידע טובה ומתאימה אמורה לתמוך בכל התהליכים העסקיים המתרחשים בחברה ולספק מבט של 360 מעלות על העסק – כך שתמיד אפשר לדעת על המתרחש במחלקות השיווק והמכירות, במחלקת הכספים, שירות הלקוחות, הרכש ובמחסן. וכמובן לא שכחנו את מילת הקסם – דוחות איכותיים ו”קלים לפענוח”.
מערכת מידע טובה וראויה אמורה לספק שליטה יזומה בפעילות העסקית, הופעת התראות באופן אוטומטי, בעת חריגה מהכללים העסקיים שהוגדרו, המאפשרים קבלת החלטות בזמן אמת, ביסוס מערך של תהליכים עסקיים הכוללים מנגנון אישורים מובנה, המופעל באופן אוטומטי, ניהול על פי חריגים המאפשר קבלת התראה בעת אירוע חריג המחייב נקיטת פעולה מיידית.
מערכת מידע איכותית אמורה להוות פתרון קל לשימוש בעל זמן הטמעה קצר ואמורה לספק ממשק משתמש אינטואיטיבי וסביבת עבודה חלונאית ומוכרת המפחיתים באופן משמעותי את זמן הסתגלות של העובדים לשימוש במערכת.