קרן נתן

“קרן נתן” לעידוד יזמים חדשים וחסרי יכולת כספית נוסדה בשנת 2008.
עד היום סייעה הקרן בהקמת כ-850 עסקים, דן ועד אילת במגזרים השונים של האוכלוסייה (יהודים, ערבים, בדואים ודרוזים) בתנאי שהינם אזרחים ותושבים ישראלים. הקרן הוקמה במטרה לעודד יזמים חדשים חסרי יכולת כספית, להקים עסק חדש בישראל.

אנו כותבים עבור הקרן מסמך דרישות כללי ומקיף אשר יתן מענה ממלא ליישום מערכת ניהול שליטה ובקרה.