כספים והנהלת חשבונות

משלוח חשבוניות דיגיטליות
מתאים לחברות השולחות חשבוניות מס או מסמכים אחרים בדואר, ומעוניינות להתחיל לשלוח אותם בדואר אלקטרוני בצורה חוקית. המערכת נועדה לתת מענה לשליחת מסמכים בכל היקף ובמיוחד ללקוחות קטנים.
הייעוד העיקרי הוא למשלוח חשבוניות מס, אך ניתן לשלוח גם מסמכים נוספים, כגון הודעה על תשלומים לספקים או הזמנות.
המערכת מטפלת אך ורק בנושא השליחה במייל ואינה באה להחליף את תוכנת הנהלת החשבונות.
המשלוח באמצעות הדואר דרך המערכת הינו חוקי לחלוטין – המערכת תומכת בנושא החתימה האלקטרונית, זאת בניגוד לשליחה רגילה של חשבונית במייל מתוך תוכנת הנהלת החשבונות, מה שאומנם אפשרי ברוב התוכנות אך לא קביל מבחינת מס הכנסה.
השימוש במערכת נועד להחליף את הדפסת המסמכים ושליחתם באמצעות הדואר הרגיל, ובכך להביא להוזלת עלויות של עד 75%.
המערכת ממומשקת באופן מלא ושקוף לתוך מערכת הנהלת החשבונות או ה ERP הקיימת של הארגון ומאפשרת משלוח מסמכים ישירות מתוכה.

פתרונות לקריאת שיקים
מודול שיקים הנו יישום למערכת SAP Business One המיועד ללקוחות אשר משתמשים בקורא שקים. המאפשר חיסכון גדול בזמן עבודה ובנייר בנוסף מניעת שגיאות משתמש וזאת ע”י שימוש בקורא שיקים המתחבר למערכת במסך קבלה ובהפקדה.
תכונות עיקריות –
בחירת שיקים להפקדה – סימון השיקים להפקדה מתבצע ע”י קורא השיקים. ניתן לבצע להם הפקדה ללא צורך במיון השיקים.
הפקת קובץ הפקדה ושידורו לבנק בלחיצת כפתור. המערכת תפיק קובץ הפקדה אותו ניתן לשדר ישירות לבנק. קובץ ההפקדה נקלט בבנק והלקוח מקבל אישור על תקינות הקובץ וביצוע ההפקדה.
צילום השיקים וקישורם ל-SAP – פותח בכדי לחסוך את צילום השיקים, תיוקם וחיפוש שיק במקרה הצורך בתיקים, על ידי סריקתם ושמירת תמונות השיק על שרת הלקוח.
נתוני השיק נסרקים ישירות לטבלת השקים, תמונות השיק נשמרות אוטומטית בנתיב המוגדר בשרת.
יבוא דפי בנק
יבוא דפי בנק מקובץ אקסל, קליטת דפי בנק מקובץ אקסל לצורך התאמות חיצוניות.
מאפשר ביצוע התאמות חיצוניות מול בנקים או כרטיסים ללא צורך בהקלדה ידנית של הנתונים.

סליקת כרטיסי אשראי
תכונות המוצר –
ביצוע פעולת סליקת כרטיס האשראי והחיוב הכספי כחלק מהפקת הקבלה ללקוח.
הסליקה מתבצעת און-ליין דרך האינטרנט ישירות מול שב”א באופן מאובטח והחיווי על חיוב מאושר או לא מאושר מתבצע מיידית.
הפתרון מאפשר סליקת כל סוגי כרטיסי האשראי המאושרים ע”י שב”א.
יכולת עיצוב הדפסת הקבלה ללקוח במבנה המבוקש.
מאפשר עבודה ממספר תחנות במקביל על מסוף אחד

דוחות מאוחדים ומצרפיים
הפתרון מאפשר הפקת דוחות סולו ודוחות כספיים מאוחדים ברמה גבוהה ביותר.
ניתן לייצר דוחות שלמים ומדויקים תוך איסוף נתונים בזמן אמת מכל רחבי הארגון, מחברות הבת ומכל נקודה בעולם בה המערכת הארגונית או הנתונים נמצאים. כל השינויים נשמרים בבסיס הנתונים בצורה מובנית כך ששינוי בכל אחד מהדוחות בא לידי ביטוי גם בדו”ח המאוחד. הפתרון מאפשר הפקת מגוון רחב של דוחות כספיים מאוחדים הכוללים מאזן בוחן, דו”ח רווח והפסד, דוח שינויים על ההון, דוחות כספיים מאוחדים, ביאורים למיניהם ודוחות מותאמים אישית.
תכונות עיקריות:

still here