Page Cover

להתמקד = להתקדם

ואכן לא סתם נהוג לאמר כי על מנת להתקדם בדרך מסוימת באופן יעיל, נכון ומוצלח, חייבים להתקיים קודם לכל מספר תנאים והראשון שבהם זוהי ההתמקדות – מאחר והתמקדות היא ראיה רחבה של הדברים ואולם עם יכולת ראיה של הנקודות הספציפיות אשר מהוות את המעצורים והמחסומים בדרך, באופן שבו מנטרים את הנושאים אשר גורמים לתהליך מסוים להיתקע או להתקדם במהירות בלתי מספקת אנו למעשה מבודדים אותך ומטפלים בהן אחת אחת מתוך הבנה כי זוהי הדרך הנכונה להתקדמות – התמקדות בנקודות אשר במידה ויעבדו נכון, הדרך תהיה קלה וזורמת וכמובן גם תניב את התוצאות המיועדות ונוכל להגיע אל היעד שיכול להיות כל דבר, עמידה ביעדי מכירות, איזון תקציבי, עובדים רתומים יותר, נהלי עבודה ברורים ומובהקים, שירות לקוחות יעיל ועוד נושאים רבים ומגוונים.

still here