Page Cover
י למערכות ניהול מידע בתחום מלאי ולוגיסטיקה

מלאי ולוגיסטיקה

ייצור
בסביבה תחרותית הולכת וגוברת, בה עלויות היצור עשויות לקבוע את גורלו של מוצר, והתיאום בין המערכות התפעוליות והעסקיות חיוני מתמיד, הצורך לפתרון מורחב ושלם לתכנון וניהול יעיל של היצור, בסביבה אחת ובאינטגרציה מלאה.
המערכת מותאמת לעבודה במפעלים מסוגים שונים : מפעלי הרכבה, יצור תהליכי, יצור להזמנות ועוד.
ניהול מערך רצפת יצור – פקודות עבודה, זימון חומרי גלם, ניתובים, פעולות יצור ומרכזי עבודה.
תכנון יצור המותאם למגוון שיטות ניהול יצור, בהן MTO , יצור למלאי, יצור פרויקטאלי, יצור באמצעות קבלני משנה ועוד.
מתן כלים גרפיים מתקדמים ולהחלקת עומסים במרכזי העבודה
קליטת דיווחי יצור ידניים או ממוכנים.
ניהול תמחיר תקן למוצרים, ותמחיר בפועל על בסיס דיווחי יצור, וניפוק חומרים ליצור.
בקרת איכות המשולבת בכל שלב בתהליכי היצור.

הפצה
נועד לתת מענה לארגונים אשר זקוקים לכלי ניהול ההפצה בארגון כדי ליעל את נושא האספקה וההפצה, הן ברמת השרות ללקוח והן בתחומים פנימיים של הארגון.
ניתן לנהל את מערך ההפצה תוך איסוף נתונים בזמן אמת מכל רחבי הארגון.
דוחות הפצה מפורטים ומרוכזים לנהג, דוחות הפצה מפורטים למחסן ולהעמסה, דוחות ודשבורדים דינאמיים וגרפיים למנהל
תכונות עיקריות
ניהול מערך הפצה על כל היבטיו,  ניהול משימות לנהג \ רכב, הקצאת משאבי כוח אדם \ רכב לקווי חלוקה, פריסת קווי חלוקה אוטומטית לסידורי עבודה, שיבוץ אוטומטי מבוסס הגדרות משתמש, הגבלות מינימום ומקסימום לקווי חלוקה מבוססי נפח \ משקל, נקודות עצירה, משטחים וכד’.
דיווח בזמן אמת ע”י נהג באמצעות התקנים ניידים מבוססי Web כגון Smart Phone\Tablet

ניהול איתורים (WMS)
יישום למיקום פריטים במחסן לפי איתורים
תכונות עיקריות
מאפשר הקמת מערך איתורים במחסנים וניהול תהליכי עבודה ברצפת המחסן.
מאפשר הקמה, ניהול ושליטה במספר בלתי מוגבל של איתורים בעלי מימדים מרובים (כגון שורה, עמודה וקומה). תהליכי העבודה עם מערך האיתורים משובצים בכל תהליכי העבודה כגון בכניסות למלאי, יציאות מהמחסן, העברות בין מחסנים וכדומה.
ביצוע תהליכים מגוונים ברצפת המחסן כגון: ליקוט הזמנות בהתאם ללוגיקה המתאימה ללקוח, רענון מלאי באיתורים, כניסות לאיתורים, העברות בין איתורים וכדומה.

מערכת מסופונים לניהול מחסן לוגיסטי –
מערכת אשר יודעת לטפל במספר נושאים חשובים כגון –
העברה בין מחסנים, ספירת מלאי, קליטת סחורה, ליקוט הזמנות, אישור ליקוט הזמנות, כניסה ויציאה כללית, החזרה מלקוח.
מוצר מדף העונה על רצון הלקוח לנהל את המערכת הלוגיסטית שלו באופן ממוחשב וזאת בכדי לקבל מלאי מעודכן בכל רגע נתון לפי מיקום, לאפשר ליקוט מהיר ואמין באמצעות קריאת המלצה לסדר הליכה אופטימאלי, קריאת ברקוד למזעור טעויות ליקוט, ליקוט של מספר הזמנות בו זמנית, בדיקת הליקוט בזמן האריזה ועוד…
כמו כן יכולת הדפסת מדבקות אריזה, יצירת קוי הפצה וניהולם באופן ממוחשב ויעיל.
ובנוסף יכולת קליטת סחורה מספקים באופן ממוחשב קבלת מיקומים אופטימלים לצורך מיקום המלאי שהתקבל, נייוד פריטים ע”י העברת מלאי ממיקום למיקום באמצעות מודול העברה בין מחסנים בכדי לאפשר להציב פריטים במיקומים נוחים יותר לליקוט, קליטת פריטים שיוצרו למחסן ועוד…
בנוסף לכך המערכת מאפשרת לחברות אשר מנהלות מודול ייצור לקבל הוראות עבודה לצורך גריעת פריטים שהם חומרי גלם וקליטת פריטים שניבנו מחומרי הגלם.
כמו כן גם פרמטרים ניהוליים אשר מאפשרת למנהלים לצפות בכל התנועות במחסן לקבל החלטות לגבי הזמנת חומרי גלם ופריטים, צפייה בזמן אמת בכל הזמנה וצפייה בסטטוס כל זאת מאפשר לשפר את מתן השרות ללקוחות עם מקסימום יעילות ומינימום טעויות.
המערכת נתמכת ע”י מסופונים ועמדות נייחות, המערכת הניהולית הינה מערכת WEB שנותנת אפשרות לכל משתמש בחברה לצפות בה באמצעות שם משתמש וסיסמה.

still here