Page Cover

ניהול הפרוייקט

מוכרת ונדושה היא האמירה שאתה יודע איך אתה נכנס לתהליך אבל אין לך מושג איך אתה מסיים אותו…
פרויקט מערכות מידע דורש מהחברה הרבה כוחות ואנרגיות, כספיים ומשאבים לא מעטים על מנת להצליח.
עם זאת, המשאב המשמעותי ביותר בהצלחת הפרויקט, אשר באחריותו לוודא כי כל השאר מתועלים בצורה הנכונה, הוא מנהל הפרויקט.
מנהל זה חייב להיות בעל ניסיון רב, ידע ואישיות מתאימה על מנת לרתום את הארגון כולו למשימה.
אנחנו מייצגים את האינטרסים שלך ומשתלבים אצלך בחלק מהצוות בארגון, מסייעים לכם בבחירת הפתרונות והספקים ובהתנהלות מולם.
אנחנו מנהלים עבורכם את משימות הפרויקט:
אפיון דרישות:
כבסיס להתחלת הפרויקט אנו נמפה  את תהליכי העבודה הרלוונטיים ונכין מסמך הדרישות לצורך פניה לספקים לקבלת הצעות מחיר מפורטות.
בחירת מערכת:
מאחר ואנו מייצגים אותך ואנו מהווים גורם מקצועי וניטרלי, אנו נסייע בבחירה מתוך מגוון המערכות הקיימות בשוק תוך ביצוע השוואה וביקורת. המערכת הנבחרת היא זו המותאמת ביותר לדרישות ולקריטריונים הספציפיים של החברה.
חתימת חוזה:
אנו נוודה כי נושאים מהותיים כגון מחיר מיטבי לפרויקט, תנאים מסחריים אשר מגנים עליכם, בדיקות המסירה שהספק מתחייב לבצע, הגדרת איכות המוצר הנמסר ובקרות מצד הספק מוגדרים בו.
ניהול ולווי הפרויקט :
אנו ננהל בפועל ובאופן הדוק את הפרויקט מול חברת היישום שתיבחר. חשוב להדגיש כי ההיכרות המעמיקה שלנו עם נושא ניהול פרויקט מערכות מידע לאורך שנים תאפשר לנו לבצע את העבודה בצורה קפדנית ונכונה מבלי להשמיט אף פרט חשוב בדרך. בסופו של דבר הרי אנחנו מטפלים בנכס החשוב ביותר שלכם. החברה.

still here