Page Cover

ניהול קשרי לקוחות CRM

ה-CRM  מהווה פתרון לניהול קשרי לקוחות, המאפשר שימור לקוחות קיימים, גיוס לקוחות חדשים וגידול ההכנסות באמצעות מודולים של שיווק, מכירות, שירות וגביה. באמצעות המערכת, כל לקוח זוכה ליחס ייחודי המותאם לצרכים ולמאפיינים הספציפיים שלו ובכך הופך הארגון מארגון מגיב לארגון יוזם.    

  • פתרון כולל לניהול הקשר עם הלקוח משלב ה – Pre Sale  ועד לשלב שימור הלקוח
  • ניתוח המידע הנאסף במערכת באמצעות מנגנון התראות, תזכורות והפקת דוחות
  • בניית פרופיל לקוח לטיפול אישי ופרטני על בסיס היסטוריית הפעילות עמו
  • ארגון היוזם שירות, מכירה, שיווק ושימור ומציב את הלקוח ואת ההתייחסות אליו בלב הפעילות העסקית של הארגון
  • שיתוף מידע בין עובדי הארגון
still here