תכנון מוקדם – תנאי בסיסי להשגת מטרות עסקיות

תכנון קפדני של כל שלב ושלב הלוקח בחשבון גם כמה וכמה אופציות לכל שלב, אומר שבוצע תכנון קפדני של הדברים.

חברה עיסקית אשר המטרה שלה היא השגת יעדי מכירות של סכום מסויים ונקבעו יעדי מכירות חודשיים אשר מרכיבים את יעד המכירות השנתי כאשר השגת מטרה ברורה להשיג סכום מינימום בחודש על מנת לעמוד ביעד השנתי ולכן חודש מסויים שהיעד החודשי לא הושג שהרי התחושה הינה כי יש פחות סיכוי לעמוד במטרה ואילו חודש אשר היעד הושג באופן מלא שאז הסיכוי לעמוד בהצלחה ביעד הכולל גדולה.

למעשה נהוג ומקובל להגביר את הסיכוי לעמוד במטרה ולהשיג אותה באמצעות שיטות ודרכים אשר מוגדרות כתכנון מוקדם וזאת על מנת למזער את הסיכוי ואת הסבירות לא לעמוד במטרה ולכן כאשר מדובר בגוף מסודר או בקבוצה מסודרת נהוג בדרך כלל לתכנן מראש את הדרך ולמפות את התהליכים אשר מרכיבים את הדרך אל המטרה, לנסות ולהבין את נקודות הכשל האפשריות בדרך אל המטרה ולנסות ולתכנן היטב את הדברים באופן כזה שתכנון קפדני ומדוייק יכול באופן כזה או אחר לוודא ככל האפשר כי לא יהיו או שלא יווצרו אולי כשלים אשר ימנעו מן המטרה להיות מושגת.

ישנן מטרות היכולות להיות מושגות אך ורק בעבודת צוות וניתן בעבורך מספר דוגמאות כאשר הראשונה הינה מרוץ מרתון אשר הינו מטרה לא פשוטה ואף מאתגרת ועוד דוגמא מאותו תחום שזו ריצת שליחים אשר אף היא מטרה מאוד מורכבת אולם באופן שונה ובדרך שונה.

מרוץ המרתון למעשה מורכב ממרחק של 42 ק”מ ואשר מהווה אתגר לא פשוט למי שרץ אותה והסוד להשגתה הוא חלוקת כוחות נכונה ותכנון קפדני של עמידה בקצב ריצה מסויים בחלקים מסויימים של הריצה, הגברה של מהירות בשלבים מסויימים ואף האטה בשלבים מסויימים כאשר הסיבה היא שמירת כוח לשלבים מאוחרים יותר, מי שמתחיל את הריצה חזק מידי למעשה בשלב מסויים הוא מתעייף וכוחותיו אט אט מסתיימים ואזי המשעות הינה שהוא לא חילק נכון את כוחותיו ולכן לא יצליח במשימה ואולם במידה והיה מתכנן נכון אזי הסיכוי להתנהל נכון היה מגביר את הסיכוי להצלחה.

כמובן שלאפקט הפסיכולוגי ישנו משקל מאוד משמעותי בריצות כאלה מאחר וחלוקת הדרך למספר מטרות משנה הינו כמו תחנות ביניים מוצלחות אשר מרכיבות את כלל השגת המטרה.

מצד שני קיימת גם ריצת השליחים שהיא למעשה עבודת צוות אשר הריצה כוללת מרחק מסויים ואשר משתתפים בה ארבעה שליחים אשר כל אחד בתורו מתחיל את ריצתו לאחר שהרץ הקודם לו סיים את חלקו והעברה של מקל בין שליח לשליח הוא אות לזה שתורו לרוץ. התחרות הינה לא רק על המטרה הסופית שהיא הנצחון של הקבוצה אלא גם על הקפדה של העברה של המקל באופן כזה שאסור לו ליפול כי אז נפסלים או כמובן שכל רץ בתורו והרץ הרביעי צריך להמתין בסבלנות עד כי כולם סיימו את תורם, כמובן שבריצה כזו כולם למעשה תלויים בכולם ואם אחד הרצים איטי יותר ומעקב את הקבוצה אזי צריך מישהו אחר שיאזן אותו וירוץ מהר יותר וכך הלאה.

באופן כללי כאמור ישנם כל מיני סוגים של מטרות אשר הטקטיקה להשגתן שונה ממטרה למטרה ואולם כאמור הגדרה ברורה של הדברים מסייעת לרוב בהשגתה.

החשש והפחד מפני כשלון וחוסר הצלחה בהשגת המטרה הינו מן הסתם גם חלק מתוכנית הפעולה ותוכנית השלבים שלה מאחר וכפי שצויין, ישנם דרכים רבות להשגת מטרה והשלבים בדרך הינם חשובים ביותר להשגתה של המטרה.

תכנון קפדני של כל שלב ושלב הלוקח בחשבון גם כמה וכמה אופציות לכל שלב, אומר שבוצע תכנון קפדני של הדברים.

במקרה כזה, לכל שלב יש כמה אופציות ותרחישים אשר יכולים לבוא בחשבון ואז ניתן לצמצם למינימום את כמות הטעויות והדברים הלא צפויים שעלולים לשבש את הדרך.

לכל שלב בדרך צריך שתהיה תוכנית חלופית במידה ולא עובדים דברים מסויימים כולל כמה זמן מתעקבים על תהליך מסויים שלא מתקדם לפי הציפיות הראשוניות.

still here